Oeververdedigingswerken

Nederland heeft veel rivieren, kanalen en watergangen en het aanbrengen van beschoeiingen is noodzakelijk om de oevers en waterkanten te beschermen.

Om al deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is Krinkels in het bezit van een heuse dekschuit, Hildebrand genaamd. Vanaf de Hildebrand, uit bouwjaar 1953, worden de bermen gemaaid en het onderhoud aan sluizen en bruggen gedaan.

Voordat het werk gestart wordt vindt er vaak een vooropname van de situatie plaats. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de facility-app die speciaal voor Krinkels gemaakt is. Zo kan digitaal alle informatie opgeslagen worden over de te verrichten werkzaamheden, specifieke wensen ter plaatse, contactgegevens van bewoners en opdrachtgever. Bij dit soort werkzaamheden grenzen particuliere kavels vaak aan deze waterpartijen. Het toevoegen van foto’s, GPS locatie en datum van opname maken deze app tot een waardevol instrument voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het beschermen zelf gebeurt met steenbestorting of steen zetwerk. Hier is ook de afsluitdijk mee gedaan en de dijken rondom het IJsselmeer.

Referentieprojecten:
Vervangen stuwen in Urk
Onderhoud oevers

Terug naar Waterwerken <