Onderhoud watergangen en rivieren

Nederland is een echt waterland met grote rivieren en sloten en kanalen door heel Nederland. Het beheren en onderhouden van deze watergangen en rivieren is daarom ook van groot belang.

Met een combinatie van gespecialiseerd materieel, boten, snoeimachines, maaimachines en opleggers voor afvoer van afvalmateriaal onderhouden wij diverse watergangen, sloten en vijvers door Nederland heen. Naast het onderhoud langs het water is ook onderhoud in het water belangrijk. Door maaien en eventueel snoeien onder water blijft in de watergangen een vrije waterdoorvoer mogelijk. Wij beschikken over een vloot van maaiboten om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Wanneer er blauwalg aanwezig is wordt onze blauwalgboot ingezet. Deze boot roomt de laag blauwalg van het oppervlaktewater af. Als extra aanvulling hierop heeft Krinkels een tankwagen om op de moeilijk bereikbare plaatsen de blauwalg weg te kunnen zuigen.

Met de facility-app van Krinkels wordt geschouwd volgens een frequentie- of beeldcatalogus. In deze app wordt het schouwformulier ingevuld en calamiteiten en schades en dit wordt direct naar de opdrachtgever doorgestuurd. Naast de inzet van de facility-app, stelt Krinkels een drone ter beschikking. Als de opdrachtgever behoefte heeft om moeilijk bereikbare gebieden en/of aanwezige flora en fauna te bezichtigen en te controleren.

Referentieprojecten:
Baggeren Ruttensevaart
Verzamelen afval en kroos

Terug naar Waterwerken <