Duurzame oevers

image

Natuurvriendelijke oevers

Krinkels heeft natuurvriendelijke oevers aangelegd en de beschoeiing vervangen in de gemeente Almere. Het project is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Almere en het ....

Ga naar referentie....
image

Aanleg oever

Krinkels is gestart met het creƫren van een oever aan het Grote Gaastmeer te Friesland (opdrachtgever recreatieschap Marrekrite). Hoewel Krinkels al vaker waterwerk heeft aangenomen zoals ....

Ga naar referentie....

Onderhoud watergangen en rivieren

Baggeren Ruttensevaart

De Ruttensevaart wordt over een lengte van 6,5 kilometer gebaggerd. Dit gebeurt met persleidingen en een zuiger en in het traject daartussen zitten boosters voor het transport ....

Ga naar referentie....

Verzamelen afval en kroos

De WasteShark, een op afstand bestuurbare aquadrone, wordt door Krinkels ingezet in allerlei soorten wateren, van grote industriƫle havens tot stedelijke grachten ...

Ga naar referentie....

Oeververdedigingswerken

Vervangen stuwen in Urk

Het watersysteem in de gemeente Urk functioneert niet optimaal. Voor het peilbeheer wordt er water ingelaten waardoor er in de zomerperiode blauwalgen kunnen ontstaan wat ....

Ga naar referentie....


Meer referenties
image

Onderhoud oevers

In opdracht van de provincie Flevoland voert Krinkels allerlei onderhoudswerkzaamheden aan oevers van vaarten uit. Het gaat om circa 42 km waterwegen ....

Ga naar referentie....

Waterbouwkundige (kunst)werken

image

Renovatie Stuw Rassenbeektocht

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland is in een tijdsbestek van drie weken onlangs de stuw Rassenbeektocht gerenoveerd. Een eis van de opdrachtgever ....

Ga naar referentie....
image

Vervangen stuwen in Urk

Het watersysteem in de gemeente Urk functioneert niet optimaal. Voor het peilbeheer wordt er water ingelaten waardoor er in de zomerperiode blauwalgen kunnen ontstaan wat ....

Ga naar referentie....