Duurzame oevers

image

Natuurvriendelijke oevers

Krinkels heeft natuurvriendelijke oevers aangelegd en de beschoeiing vervangen in de gemeente Almere. Het project is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Almere en het ....

Ga naar referentie....
image

Vernieuwen beschoeiing

In de Noordoostpolder is door Krinkels Nagele de oude beschoeiing verwijderd en vernieuwd. Er zijn hardhouten palen (100% FSC) en combi- en hardhouten schotten ....

Ga naar referentie....

Onderhoud watergangen en rivieren

Baggeren Ruttensevaart

De Ruttensevaart wordt over een lengte van 6,5 kilometer gebaggerd. Dit gebeurt met persleidingen en een zuiger en in het traject daartussen zitten boosters voor het transport ....

Ga naar referentie....

Maaien watergangen 2.0

Krinkels gaat de komende jaren in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland de watergangen van district Noord maaien. Ditzelfde werk is de afgelopen jaren ook al in ...

Ga naar referentie....

Oeververdedigingswerken

Vervangen stuwen in Urk

Het watersysteem in de gemeente Urk functioneert niet optimaal. Voor het peilbeheer wordt er water ingelaten waardoor er in de zomerperiode blauwalgen kunnen ontstaan wat ....

Ga naar referentie....


Meer referenties
image

Onderhoud oevers

In opdracht van de provincie Flevoland voert Krinkels allerlei onderhoudswerkzaamheden aan oevers van vaarten uit. Het gaat om circa 42 km waterwegen ....

Ga naar referentie....

Waterbouwkundige (kunst)werken

image

Vervangen duiker en stuw

Krinkels heeft in opdracht van het Waterschap Zuiderzeeland gezorgd voor de verbreding en verdieping van de Friese hoek D-tocht. Krinkels heeft in het eerste deel van het werk ....

Ga naar referentie....
image

"Bruggen slaan" in Almere

Krinkels heeft het werk “Aanleg 5 kunstwerken Landschapszone in het gebied 1P3 te Almere Haven” uitgevoerd in opdracht van de gemeente Almere. Dit werk bleek ....

Ga naar referentie....