Werken Water

Krinkels werkt op een zo natuurlijk mogelijk wijze aan oevers, watergangen, beschoeiingen en damwanden. De waterbouwkundige (kunst) werken zoals stuwen, duikers, bruggen, etc. vallen ook onder de werkzaamheden van Krinkels. In onze watervideo op deze pagina ziet u een aantal van onze projecten. Krinkels loopt voor op het gebied van duurzaamheid en innovatie lees hier meer over onze innovatie de WasteShark. Onze Water werkzaamheden zijn te verdelen in vier specialisaties:

water duurzame oevers

Duurzame
oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook voor de kwaliteit van het water. De waterplanten en ook het riet dat uit ....

>
image

Oever-
verdedigingswerken

Nederland heeft veel rivieren, kanalen en watergangen en het aanbrengen van beschoeiingen is noodzakelijk om de oevers en waterkanten te ....

>

Onderhoud watergangen en rivieren

Krinkels is ook in Nederland Waterland een belangrijke speler. Omdat Krinkels wil bijdragen ....

>

Waterbouwkundige (kunst)werken

Nederland en water zijn nauw met elkaar verbonden en we zijn al eeuwenlang in strijd met de zee(Spiegel). De stijgende zeespiegel en toenemende ....

>
image

© Krinkels b.v. hoofdkantoor | Westbroek 49B | 4822 ZX Breda | Postbus 12 | 4840 AA Prinsenbeek | Tel.:016­5-201031 | Klik hier voor de vestigingen | Privacyverklaring