Werken Water

Krinkels werkt op een zo natuurlijk mogelijk wijze aan oevers, watergangen, beschoeiingen en damwanden. De waterbouwkundige (kunst) werken zoals stuwen, duikers, bruggen, etc. vallen ook onder de werkzaamheden van Krinkels. In onze watervideo op deze pagina ziet u een aantal van onze projecten. Krinkels loopt voor op het gebied van duurzaamheid en innovatie lees hier meer over onze innovatie de WasteShark. Onze Water werkzaamheden zijn te verdelen in vier specialisaties:

water duurzame oevers

Duurzame oevers

De missie van Krinkels is om als organisatie haar ervaring in de aanleg en het onderhoud van oevers op duurzaam en ....

>
water oeververdedigingswerken

Oever-
verdedigingswerken

Nederland heeft veel rivieren, kanalen en watergangen en het aanbrengen van beschoeiingen is noodzakelijk om de oevers en waterkanten te ....

>